Az elkövetkező néhány bejegyzésben a dr. Marshall B. Rosenberg által kifejlesztett, úgynevezett erőszakmentes kommunikáció (EMK) bemutatását célozom meg. A módszer atyjának mottója: “Az életemet együttérzéssel akarom feltölteni, olyan áramlást elindítani köztem és mások között, amely egymás szívből jövő megajándékozásán alapszik.”

Az EMK-modell lényege:

  • A konkrét történés, amit megfigyelünk, és ami hatással van a környezetünkre.
  • Hogyan érezzük magunkat azzal kapcsolatban, amit megfigyeltünk.
  • A szükségleteink, értékeink, vágyaink amelyek a megnevezett érzéseket kiváltották.
  • Azok a konkrét cselekedetek, amelyeket az életünk gazdagabbá tétele céljából kérni óhajtunk. (A szavak ablakok vagy falak c. könyvből.)

A lényeg tehát egy folyamat, amelynek során odafigyelünk arra, ami történt, tegyük fel, hogy valaki nem a megfelelő stílusban szól hozzánk. Ilyenkor általában az a reakció, hogy “visszavágunk”, mintegy “csípőből tüzelve”, vagy méregtől fortyogva elhagyjuk a szituációt. Az EMK alkalmazása során ez esetben veszünk egy mély levegőt, és lefuttatjuk magunkban, hogy pontosan mi történt. Lehetséges, hogy arra jutunk, hogy a minket bántóan megszólító személy eleve zaklatott lelkiállapotban van, de arra is juthatunk, hogy a szituációból adódóan félre is érthetett valamit, stb.

Ugyancsak odafigyelünk a saját érzéseinkre. Ez az előző példa esetén lehet harag, megbántottság, félelem.

Azonosítjuk a szükségleteinket, értékeinket, vágyainkat, amelyek az előbbi érzést kiváltották. Ez mondjuk a tisztelet, megbecsülés, méltányosság iránti igény.

A válaszreakciónkban nem a visszavágás jelenik meg, hanem annak a megfelelő módon való kifejezése, amit ezek az igények indukálnak.

Rosenberg könyvének irodalomjegyzékében nem szerepelteti Virginia Satir nevét, mindazonáltal bizonyos hasonlóságokat vélek felfedezni Satir vágy/elvárás/észlelés/jelentésadás/érzelem/megküzdés/viselkedés folyamatával, amellyel “lényünk” leírható.

Az EMK tehát olyan kommunikációs formának tűnik, amely a valós történés pontos meghatározásán, az azzal kapcsolatos érzéseink tisztázásán, az érzések mögött húzódó szükségleteink, elvárásaink, vágyaink feltárására alapított hiteles visszajelzést nyújt a másik félnek, az egész kommunikációt indulatvezérlés helyett egy letisztult és empatikus folyamatba ágyazva.

Ennek részletkérdéseit mindenképp érdemes alaposabban szemügyre vennünk a következő bejegyzésekben.