Monthly Archives: október 2016

Ha hív a szeretet…

Published by:

“-Ha hív a szeretet, kövessétek őt, bár útjai kemények és meredekek.

És ha betakar szárnyaival, engedelmeskedjetek néki,

bár a kard, amely szárnyai közt rejtőzik, sebet üthet rajtatok.

És ha szól hozzátok, higyjetek neki,

bár a hangja talán összetöri álmaitokat, miként

az északi szél elpusztítja a kerteket.

Mert miként a szeretet megkoronáz, úgy keresztre is feszít benneteket. Miként ő a növekedéseitek miatt vagyon, úgy meg is fog nyesni titeket.

Miként felemelkedik a magasságaitokig, hogy megsimogassa leggyengébb ágaitokat, amelyek a napsütésben remegnek,

úgy le fog hatolni a gyökereitekig és megrázza azokat földjük biztonságában.

Mint búzakévét, összegyűjt magának.

Kicsépel, hogy mezítelenek legyetek.

Megszitál, hogy megszabadítson a pelyvától.

Addig őröl, amíg fehérek nem lesztek.

Megdagaszt, míg formálhatóvá váltok;

és akkor átad benneteket szent tüzének, hogy szentelt kenyér váljék belőletek Isten szentséges ünnepére.”

(Khalil Gibran: A próféta)

A taszítás kódjai

Published by:

Marshall B. Rosenberg kimutatott olyan kommunikációs tényezőket, amelyek kifejezetten az együttérzés ellen hatnak. Ezekre az “életidegen kommunikáció” kifejezést használta.

Néhány azok közül, amelyeket főbb tényezőként azonosított:

 1. Morális ítéletek.
 2. Összehasonlítás.
 3. A felelősség tagadása.

A morális ítéletek tekintetében felhívja a figyelmet annak az értékítéletektől való eltérésére. Az értékítéletben az életünk során fontosnak tartott dolgokat hangsúlyozzuk ki, például, hogy tisztességesnek kell maradnunk, az őszinteség jó dolog, stb.

A morális ítélet már egy második lépcső. Ekkor olyan személyek fölött ítélkezünk, akiknek a magatartása nem illeszkedik a mi értékítéletünkhöz. A másik ekként “gazfickó”, “hazug”, stb. Az ilyen ítélkezés helyett a tények precíz körülírása javíthat a kapcsolatok (és az egész közösség) működésének minőségén.

Nem azt mondjuk tehát, hogy az illető “gazfickó”, hanem azt, hogy sorra megkárosította üzletfeleit, kibújik a gyermektartásdíj fizetése alól, stb.

Nem azt mondjuk, hogy “hazug”, hanem azt, hogy többször tapasztaltam, hogy nem a valóságnak megfelelő állításokat fogalmazott meg, olyanokat mondott, amelyek a későbbiekben nem bizonyultak helytállónak, stb.

(Párkapcsolati tanácsadóként alkalmazott módszerem kicsit hasonlít erre, amikor kérem, hogy az “anyós” helyett mondja a sérelmét panaszló fél a házastársa édesanyjának a keresztnevét, ezzel elkerülve, hogy a konkrét tapasztalati tények mellett valamiféle az elnevezéshez kapcsolódó negatív mellékzöngét is belehozzunk a kommunikációba.)

Rosenberg szerint a másik ember elemzése és véleményezése valójában saját igényeink és értékeink kifejezése.

Az összehasonlítás csapdája abban áll, hogy egy ideálisnak gondolt (az adott közösség vagy a médiák által annak minősített) mintához mérjük magunkat vagy másokat, így önértékelésünk realitása kérdésessé válik. Akár arról lesz szó, hogy erőnkön felüli erőfeszítéseket teszünk azért, hogy az adott tulajdonságot (gazdagság, szépség, stb.) próbáljuk mutatni, akár arról van szó, másokat hasonlítunk egy számunkra preferált képhez, és ennek alapján ítéljük meg őket… nos mindegyik eset romboló hatású az emberi kapcsolatok minőségére.

A harmadik tényező főként családi vagy szervezeti szocializáció következménye: azon feltevésünk, hogy valamit így vagy úgy “kell” cselekedni, és ez bizonyos szinteken akár az emberiesség rovására is mehet. “Nem segítek neki, magára vessen, ha már ilyen hülye volt…” “Parancsra tettem…”

Ugyancsak az együttérzés akadályaként fogalmazza meg Rosenberg azt, amikkor vágyainkat követelés formájában határozzuk meg. Nyíltan vagy burkoltan büntetéssel, szemrehányással fenyegeti azt, aki ezen követeléseknek ellenáll. Rémes példa erre a gyakorlatból az az anya, aki rendetlen gyermekeit “anyagyilkosnak” nevezve próbálja akaratát keresztülvinni, ami a bűntudatkeltésnek egészen patologikus példája.

(folytatjuk)

 

Tíz tanács a boldogsághoz

Published by:

David Mayers tíz tanácsa a boldog élethez:

 1. Fogadja el, hogy a tartós boldogság nem az anyagi sikerből fakad.
 2. Kontrollálja az idejét.
 3. Viselkedjen úgy, mintha boldog lenne.
 4. Végezzen olyan munkát és szabadidős tevékenységeket, amelyek próbára teszik a képességeit.
 5. Mozogjon.
 6. Aludjon eleget.
 7. Ápolja a közeli kapcsolatait.
 8. Figyeljen másokra.
 9. Számolja élete pozitív eseményeit és mindazt, amiért hálás lehet.
 10. Elégítse ki spirituális igényeit.

(Forrás: Szondy Máté: A boldogság tudománya)

Call Now Button