Az önbecsülés

Amint azt Virginia Satirnál láthattuk, az önbecsülés olyan kulcsfogalom életünkben, amely meghatározza életminőségünk színvonalát.

Ezúttal Maarit Johnson tipológiáját érdemes szemügyre vennünk, talán tanulsággal szolgálhat az új esztendő fogadalmaihoz is.

A neves kutató a kérdést a külső és a belső önbecsülés koordináta-rendszerében határozza meg.

A belső önbecsülés azt jelenti, hogy elfogadom önmagamat, értékesnek tartom magam, akár vannak erre utaló teljesítményeim, akár nincsenek, akár eredményt érek el, akár hibázom, akár csúnya vagyok, akár szép, akár fiatal, akár idős.

A külső önbecsülés pedig azt jelenti, hogy kívűlről várom és kapom a megerősítéseket: dicsérjenek meg, tüntessenek ki, jutalmazzanak, süvegeljenek meg.

Ebből négy kombináció adódik:

  1. Van belső és külső önbecsülése is.
  2. Van belső önbecsülése, de külső nincs.
  3. Van külső önbecsülése, de belső nincs.
  4. Nincs se külső önbecsülése, se belső önbecsülése.

Ad. 1. “Szabad cselekvő.” Bátran vállalja a kockázatokat, hiszen tudja, hogy amennyiben nem jár sikerrel, attól ő még rendben van. A kudarcból tanul, nem adja fel. A nehézségek számára inkább kihívások, nem aggodalmaskodik, nem szorong. A pozitív visszajelzések tovább építik önbecsülését. Nem irigy másokra, mivel elsősorban önmagával versenyez. Hátulütője ennek, hogy elsősorban önmagával törődik, így kapcsolatai leépülhetnek.

Ad. 2. “Életélvező.” Kiváló a szemlélődésben és az élet élvezetében. A feladatok nem inspirálják, de a kritika is lepereg róla. Belső önbecsülése alapján család és társaságszerető, életműve sokszor a fiókban marad, nem lép ki a komfort-zónájából, hiszen minden úgy van jól, ahogy van.

Ad. 3. “Kényszerteljesítő”.  Úgy érzi, hogy muszáj eredményeket produkálnia, mivel ki van éhezve a külső elismerésekre, bátorításra, sikerekre. Csak ezek által növekszik önbecsülése. Teljesítménykényszere folyamatos szorongásforrást jelent számukra. A kudarcoktól, kritikáktól könnyen lelombozódik. Hasznos tagja a társadalomnak, hiszen a teljesítménykényszer hajtja-hajtja, és eredményeket ér el… és tovább hajt, akár bele is betegszik saját tempójába. Könnyen realitásérzékét veszíti, és azonosul a rajongókban róla élő képpel.

Ad. 4. “Nélkülöző.” Hiányok miatt szenved, passzív, kiszolgáltatott. Kudarckerülő, alkalmatlannak gondolja magát, így ha teheti, új dolgokba bele se vág. Kapcsolatából vagy kapcsolataiból próbál életerőhöz jutni, visszapótolni azt, amitől csecsemő -és kora gyermekkorában elesett. De bármit is kap kívülről, azt képtelen tartósan beépíteni, mivel belső önbecsülés híján a kapottakkal/megszerzettekkel kapcsolatban állandó kételyek gyötrik.

Amint a fentiekből kitűnik, önbecsülésünk meghatározó jelentőségű életünkben, ezen dolgoznunk egy élet állandó munkája/feladata. És mielőtt úgy éreznénk, hogy ezzel túl nagy fába vágnánk a fejszénket, érdemes elolvasnunk Virginia Satir önértékelési nyilatkozatát… és láthatjuk, hogy olyan örök igazságokat fogalmaz meg, amelyek zsinórmértékül szolgálhatnak egy kiegyensúlyozott és boldog élethez.

Call Now Button