Az írja Ken Wilber A Működő Szellem rövid története című munkájában,  hogy széleskörű egyetértés van abban a tekintetben, miszerint az erkölcs fejlődése három szakaszon megy keresztül.

Az újszülött még prekonvencionális, majd apránként beletanul a társadalom elvárásaiba, normáiba, és konvencionálissá válik. Később ehhez képest kialakul a saját, csak rá jellemző szemléletmódja, mondhatni különvéleménye, amelyben a konvenciók egy részét individualizálja, cselekvő módon értelmezi. Ezzel elérkezik a posztkonvencionális korszakába.

Van egy olyan gyanúm, hogy a posztkonvencionális korszak sem egy statikus állapot, azonban a fejlődés egy pontján már megjelenhet egy viszonylag szilárd, kikristályosodott értékrend, amely bizonyos stabilitást hordozhat az egyén számára, függetlenül attól, hogy ez az értékrend “egészségesnek” tekinthető-e?