A mediáció a vitás felek önkéntes együttműködésén alapuló olyan eljárás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy higgadtan és tárgyilagosan újragondolják konfliktusuk megoldásának alternatíváit, mérlegelve a megegyezés belső és külső előnyeit.

Egy elhúzódó vita lelki, pénzügyi és  időgazdálkodási terhei helyett a békés rendezés elősegítheti a feszült kapcsolat lezárását, ezáltal a továbblépés lehetőségét is felkínálva, megkönnyebbülést jelentve valamennyi szereplőnek, és környezetüknek egyaránt.

Bővebb ismertetés

Mit értünk mediáción?

A mediáció egy olyan önkéntes konfliktuskezelési eljárás, amelyben a vitás felek a konfliktusban nem érintett, semleges személy (a mediátor) segítségével jutnak el a megegyezéshez.

A mediátorok szakértők által kidolgozott, a gyakorlatban számtalanszor kipróbált, és az esetek túlnyomó részében sikerrel alkalmazott módszer szerint végzik munkájukat.

Miként zajlik a mediáció?

A mediációt (hivatalosabb nevén közvetítői eljárást) a vitás felek kezdeményezik. A mediációs ülés (ülések) során a mediátor feladata az érzelmi folyamatok kézben tartása, az eljárás vezetése, a felek közötti erőegyensúly biztosítása, a megállapodás elérésének elősegítése. Ennek érdekében pártatlanul viszonyul a résztvevőkhöz, a felek mindegyike számára méltó és  biztonságérzetet nyújtó körülmények kialakítására törekszik, a vitákkal általában együtt járó érzelmi megnyilvánulások túlsúlya helyett a jövőre orientáló, tárgyilagos kommunikációt segítve elő.

Nem ad tanácsot, nem sugalmaz vagy javasol, a tárgyalás megfelelő módszerének és miliőjének biztosításával segíti elő a megállapodás létrejöttét, amely a felek egybehangzó és önkéntes döntésének a jogszabály szerinti formában írásba foglalt eredménye.

Mikor javasolt a mediáció?

Minden olyan esetben, amikor a felek saját döntési hatáskörükben szeretnék megoldani a konfliktust, de korábbi tárgyalásaik során “holtpontra” jutottak, eltérő elképzeléseik vannak a vita megoldásáról, a konfliktus zavaróan hat magánéletükre, vagy üzleti tevékenységükre, munkahelyi működésükre, a vita során az érzelmi reakciók “túlcsordulása” nehezíti a tárgyilagos megállapodás kialakítását, a vitát a bírósági eljárás várható idejéhez képest gyorsabban és gazdaságosabban szeretnék lezárni.

A mediáció alkalmazhatósági eseteit ezen weblap “jogi háttér” elnevezésű oldalán ismertetem.

Biztonságban vannak-e a mediáció során elhangzott személyes információk?

Az igazságügyi-miniszter által vezetett igazságügyi közvetítői névjegyzékben szereplő mediátorokat (igazságügyi közvetítőket) a mediáció során tudomására jutott tényekkel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

Mennyibe kerül a mediációs eljárás, és ki fizeti?

A mediációs eljárás díját a vitás felek viselik megegyezésük szerinti megosztásban. A díjazás mértéke megállapodás kérdése, általánosságban azonban elmondható, hogy időigényességét és költségességét tekintve jelentősen kedvezőbb megoldás a peres eljárásokhoz képest.