Tag Archives: párkapcsolat

Válás helyett

Published by:

Gary Chapman A házasság négy évszaka című könyvében hét módszerről beszél a kapcsolat javítása érdekében.

Elsőként azt javasolja, hogy nézzünk szembe a múlt kudarcaival. Nézete szerint nem a vétség a legnagyobb baj, hanem az, hogy annak emlékét megbocsátás/megbánás nélkül hordozzuk magunkban.

Másodjára a pozitív beállítódást javasolja, szemben a negatív, kritikus megnyilvánulásokkal. Legyünk tehát figyelmesek és előzékenyek társunkkal.

Harmadjára a partnerünk elsődleges szeretetnyelvének felismerését és használatát tartja üdvözítőnek. (Elmélete szerint mindannyiunknak van elsődleges szeretetnyelve: az elismerő szavak, az együtt töltött minőségi idő, a figyelmességek igénylése, a közös élet munkamegosztásában való együttműködés, az intimitás… Ezeket fel kell ismernünk, látnunk kell, hogy ezek közül mi a kiemelten fontos a társunknak, és eddig miként elégítettük kis ezt az igényét, majd tudatos odafigyeléssel használva társunk szeretetnyelvét, szeretet erőforrást nyújthatunk számára… – jóval bővebben Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyvében).

Negyedszerre társunk empatikus meghallgatását javasolja, azaz a figyelmes, elfogadó odafordulást, törődést.

Ötödik módszerként társunk céljainak támogatását javasolja. (Lényegében a célokban való osztozkodást, azaz ami a partnerem célja, az az én célom is…)

Hatodszorra a különbözőségeink felismerését, és hasznunkra fordítását javasolja.

Végezetül a pozitív befolyásolás erejét emeli ki, ami olvasatomban társunknak a hat lépéses módszer megismerésébe való finom bevonását jelenti 😉

Chapman öt szeretetnyelvéről később bővebben, az elsőként említett könyv a Libri kiadása, a második, amely hangoskönyvben is hozzáférhető, a Harmat Kiadó gondozásában látott napvilágot. Kalandra fel! Közös kalandra!

Szíves figyelmükbe ajánlom Párkapcsolati tanácsadás c. oldalamat!

A jó párkapcsolat kilenc jellemzője

Published by:

 • Mindketten szilárdan állnak a saját lábukon, autonóm személyiségek  –  önbecsülés
 • Érzelmileg őszintén kommunikálnak egymással  –  igazi „igenek” és „nemek”
 • Mindketten kérhetnek
 • Mindketten beismerik, amit tettek, tesznek, felelősségei vállalnak érte
 • Mindketten megtartják ígéreteiket
 • Mindketten figyelmesek és valódiak – hitelesek
 • Mindkettőjüknek szabadságában áll véleményt mondani arról, ami történik
 • Mindketten támogatják a másik vágyait – versengés helyett együttműködnek
 • A problémákra együtt keresik a megoldásokat, és azokat kihívásként értelmezik

(Virginia Satir)

Hűség-önismeret

Published by:

Az önismeret a sikeres kapcsolatok elixírjének egyik domináns összetevője. Robin Prior és Joseph O’ Connor az NLP és párkapcsolatok című remek könyvében egy figyelemre méltó gyakorlatot ismertet a hűséggel kapcsolatos értékrendünk jobb feltérképezéséhez.

Mindössze papír és ceruza kell az idézett kérdések megválaszolásához 🙂

 • Milyen magatartást tanúsít Ön, amikor azt mondja magáról, hogy hűséges?
 • Milyen magatartásával bizonyítaná, hogy nem hűséges?
 • Melyikre figyel jobban a kettő közül?
 • A hűtlenség azt jelenti-e az Ön számára, hogy csókolózik valaki mással?
 • Vagy azt, hogy szeretkezik vele?
 • Vagy csupán azt, hogy szeretkezni szeretne vele, és ezen ábrándozik?
 • Kell-e valamit tennie ebben a másik kapcsolatban ahhoz, hogy a hűtlenségét bizonyítottnak tekintse?
 • Hűségben vagy hűtlenségben gondolkodik?
 • A gondolatok is számítanak, vagy csak a tettek?

Most gondoljon a partnerére!

 • Mit figyel a partnerében, amiből tudja, hogy hűséges?
 • Mit figyel a partnerében, amiből tudja, hogy hűtlen?
 • Melyikre figyel jobban a kettő közül?

Most, hogy mindkettőjük oldaláról megvizsgálta a kérdést, figyelje meg, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazza-e a partnerére, mint önmagára?

Jó és eredményes munkát kívánok a fenti feladat elvégzéséhez! 🙂

Call Now Button