Dr. Horváth Sándor Domonkos mediátor, közösségi és családi mediátor (igazságügyi közvetítő) vagyok, nyilvántartási számom: T/002365. Telefon: +3670 426 9504

Szakmai végzettség:

Mediátor I-II., Lége Artis Bt.

Közösségi és családi mediátor. Semmelweis Egyetem, 2022.

Egyéb végzettség:

Jogász. Szegedi Egyetem, 2001.

Szabályozási szakjogász. ELTE JTI, 2004.

Tanár-könyvtáros. BDTF, 1990.

NLP Master. NLP Akadémia, 2016.

Közösségfejlesztő. KÖFE, 2021.

 A közösségi és családi mediátor végzettséghez kapcsolódó kompetenciák:

1. Tudáselemek, ismeretek
o Ismeretek az alternatív vitarendezésről
o Kommunikációs technikák ismerete
o Konfliktuskezelési technikák ismerete
o A család működésére és a családi konfliktusokra vonatkozó ismeretek
o A közösségre és közösségi konfliktusokra vonatkozó ismeretek

2. személyes adottságok, készségek
o Kommunikációs- és tárgyalási képesség
o Konfliktuskezelési készség
o A konfliktuskezelési folyamat kereteinek és határainak felismerése és betartása
o Elkötelezettség a konfliktusok békés rendezése mellett
o Aktivizáló és a konfliktusban álló felek erőforrásaira, megoldásaira épít
o Megoldás-fókusszal közelíti meg a konfliktusokat
o Együttműködő és együttműködésre késztet
o Pártatlan és neutrális a konfliktuskezelés folyamata során
o Kompetenciahatárok ismerete, társszakmák bevonása
o Önismeret-önreflexió

3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
o kezdeményezi és részt vesz a konfliktusok békés rendezésére irányuló programok megvalósításában,
o képviseli az alternatív vitarendezés szemléletét és szempontjait a különböző szolgáltatások kialakításánál, valamint a helyi közösségben felmerülő konfliktusok kezelésében.
o Szociális szféra
▪ családsegítés
▪ gyermekvédelem
▪ gyermekvédelmi mediáció
▪ közösségi konfliktusok kezelése
o Oktatási szféra
▪ iskolai konfliktusok kezelése
o Jogi és igazgatási képzési terület
▪ Családügyi mediáció
▪ Gyámügy